top of page
grupa taekwondo 11-15 lat.jpg

Grupa 11-15 latków

Rozwijanie Charakteru i Zdolności Fizycznych

Zajęcia taekwondo dla dzieci to nie tylko okazja do rozwijania zdolności fizycznych, ale także doskonałe narzędzie do kształtowania silnego charakteru u młodych uczestników. Oto, dlaczego warto rozważyć tę formę aktywności dla swojego dziecka.

Taekwondo to sztuka walki, która kładzie ogromny nacisk na wartości i rozwijanie charakteru. W trakcie zajęć dzieci uczą się nie tylko technik kopnięć i ciosów, ale także zasad moralnych i etycznych. Oto jak taekwondo wpływa na kształtowanie charakteru dzieci:

  1. Szacunek: Jeden z fundamentalnych aspektów taekwondo to szacunek. Dzieci uczą się szanować swoich instruktorów, rówieśników i samych siebie. To umiejętność, która przenosi się na inne obszary życia.

  2. Dyscyplina: Treningi taekwondo wymagają dyscypliny. Dzieci uczą się być systematyczne, odpowiedzialne i gotowe do trudu, aby osiągnąć swoje cele.

  3. Pokora: Taekwondo uczy również pokory. Dzieci dowiadują się, że zawsze jest coś nowego do nauczenia się, i że każdy zawsze ma pole do poprawy.

  4. Wytrwałość: Osiąganie nowych stopni mistrzowskich i doskonalenie umiejętności wymaga wytrwałości. Dzieci uczą się, że trud włożony w trening ma swoją nagrodę.

  5. Samoocena: Stopniowe osiąganie celów na treningach wpływa na wzrost pewności siebie dzieci. To poczucie własnej wartości, które przekłada się na ich zachowanie w codziennym życiu.

  6. Rozwiązywanie Konfliktów: Taekwondo uczy także umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób spokojny i rozważny. Dzieci nabierają umiejętności komunikacji i szanowania innych.

Kontakt

17 stycznia 17, 06-400 Ciechanów

509 733 633

Partnerzy

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie 

pobrane.jpg
bottom of page